Forside 2019-03-04T20:48:10+00:00

Vi er Lee & Ruskov…

Vi mener, at personalejura skal være tilgængeligt for alle, og at det giver mening at samle den viden hos de daglige ledere, så de kan integrere det som en naturlig del af deres daglige ledelse. Gennem vores mange års erfaring ved vi, at hvis personalejura bruges forbyggende, så sparer virksomhederne tid og mange penge.

Vi hjælper virksomheder med at få styr på regler, retningslinjer og generelle personaleforhold, og vi styrker lederne ved at udvikle og træne deres kompetencer. Personalejura kan være kompliceret, men vi har mange års erfaring i at videreformidle på en lettilgængelig måde, der sikrer, at lederen får lige præcis den rette mængde viden og træning, så lederen kan håndtere de fleste situationer, når de opstår.

Vi har i alt designet tre strategiske rådgivningspakker, som er skabt ud fra vores kendskab til, hvad der giver mest hr-personalejuridisk værdi for virksomheder. Den første pakke sikrer, at alle virksomhedens personalejuridiske dokumenter er opdaterede og individuelt tilpasset jeres virksomhed. Den anden pakke er et kompetenceudviklingsforløb, som består af et kursus og en workshop for alle virksomhedens ledere. Den sidste pakke består af de to forrige pakker, samt en analysedel som afdækker virksomhedens behov og implementering af det hele.

Vi glæder os til at hjælpe jer.

Mette og Louise

“Vi ved, at forebyggelse indenfor HR personalejura er nøglen til at lykkes.

På samme måde som vi ved, at det at børste tænder forebygger huller.

De fleste har indset, at det er for sent at børste deres tænder, når først skaden er sket”.

Lee & Ruskov

Fokus på alle typer samarbejder

Fundamentet for et godt samarbejde ligger ofte i at have en gennemarbejdet samarbejdsaftale. Dette er fælles for alle slags aftaler, om det er et samarbejde mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, eller det er samhandel og samarbejde mellem to virksomheder. Alle aftaler og kontrakter, som regulerer vilkårene for et længere samarbejde, bør være gennemarbejdede og bør afspejle vilkår som er til gavn for begge parter. Vi anbefaler altid, at I begynder med en forventningsafstemning. Her får I fastlagt, hvad hver af disse parter forventer at få ud af samarbejdet. Og dernæst fastlægger I, hvad der er jeres NEED TO HAVE, og hvad der er jeres NICE TO HAVE i dette samarbejdsforhold.

Vi hjælper med udarbejdelse, forhandling og optimering af alle typer af kontrakter. Vores mange års erfaring med alle typer kontrakter gør, at vi forstår kontrakter og ved, hvad der gør dem gode, og dermed hvordan man opnår det bedste resultat.

Det er vores erfaring, at vælger man ikke at bruge tiden på at få udarbejdet en gennemarbejdet aftale, fortryder man det ofte bagefter, da der alligevel ikke var så stor enighed som forventet. Dermed skal der bruges tid på at få løst evt. uoverensstemmelser, og det koster ofte flere penge end først antaget. Overvej derfor om standard ansættelseskontrakter, som er ens for studentermedhjælperen og direktøren, er til gavn for begge parter. Overvej samtidig om alle de salgs- og leveringsbetingelser I har fået tilsendt gennem årene, også har været til gavn for jer som kunder.

Vi er klar til at rykke ud til et afklarende og uddybende møde, uden forpligtelser for nogen parter,
og til at give jer vores syn på den specifikke opgave hos netop jer. Vores timepris er kr. 2.222 ex moms.

Kontakt os her