Den HR Juridiske Model 2019-02-20T13:13:11+00:00

Den fulde pakke:
Den HR Juridiske Model

Vi har skabt den Den HR Juridiske Model ud fra vores mange års erfaringer med at rådgive og hjælpe virksomheder med deres HR personalejuridiske udfordringer. Formålet med Den HR Juridiske Model er at hjælpe virksomheder med at lave bæredygtige HR personalejuridiske strategier, som holder i hverdagen.

Den HR Juridiske Model hjælper virksomheder med at skabe den optimale HR juridiske strategi med udgangspunkt i virksomhedens værdier, DNA og kultur. Ud fra vores mange års erfaring har vi lært, at det er afgørende for en succesfuld implementering, at regler og retningslinjer udspringer fra virksomhedens DNA således, at de bliver en autentisk del af virksomheden. Det er derfor vigtigt for det gode resultat, at virksomheden kender sig selv og dens medarbejdere.

Modellen består af 3 faser.

 • Fase 1: Kend jer selv
 • Fase 2: Kend jeres målsætning og hvordan I når målet
 • Fase 3 Opstart og træning

Sådan arbejder vi med den HR Juridiske Model

Her er nogle af de fordele, du og din virksomhed får ud af et samarbejde med os, hvor vi gør brug af Den HR juridiske model:

 • Gennemarbejdede, opdaterede og tip top ansættelseskontrakter.
 • Hjælp til indgåelse af “den komplette ansættelseskontrakt” på alle niveauer. Vi hjælper med at lave en forventningsafstemning parterne imellem og få skrevet alt, hvad der er vigtigt at få kommunikeret til medarbejderen i ansættelseskontrakten (ud over det, der er et krav jf. ansættelsesbevisloven). Hermed spares der tid og ressourcer, da I undgår fejlansættelser.
 • Personalehåndbøger. Vi tilpasser jeres personalehåndbøger, så de er overskuelige, og det kun er den relevante information, der står her. Vi hjælper jer ligeledes med at sikre, at personalehåndbogens indhold er i overensstemmelse med jeres virksomheds DNA.
 • Styrket kultur. Via Den HR juridiske model vil vi gennemgå de forskellige kulturlag, og hjælpe jer med at styrke det, I gerne vil have mere af og mindske det, I gerne vil have mindre af.
 • Bedre udnyttelse af de medarbejderressourcer der allerede er i virksomheden. Vi gennemgår hver enkelt medarbejders ansættelsesforhold, herunder vedkommendes ansættelseskontrakt og kompetencer i forhold til den nuværende stilling. Hvis der er behov for en justering, hjælper vi med dette. Har medarbejderen den rette stilling og kompetencer, vil det frigive ressourcer til lederen, som derfor kan bruge sin tid mere optimalt.
 • Hjælp til håndtering af komplicerede personalesager. Det kan fx være opsigelsessager, bortvisningssager, tvister om advarsler og tvister om afholdelse af ferie.
 • Hjælp til indgåelse af fratrædelsesaftaler. Står I og skal indgå en fratrædelsesaftale, hjælper vi med forhandlingen med fagforeningen.
 • Ledelsesredskaber og værktøjer
 • HR juridisk viden. Vi giver jer HR juridiske kurser, der gør, at I selv vil kende de HR-juridiske retningslinjer og regler, så I kan handle derefter.
 • Reducering af sygdom og håndtering af syge medarbejdere.

Fase 1: Kend jer selv

Vi begynder med en dybdegående analyse af jeres virksomhed og medarbejdere. Analysedelen er essentiel, og det er afgørende, at analysen ikke laves internt i virksomheden, da I vil være farvet af eksisterende viden og erfaringer. Således vil det, at vi ikke kender virksomheden, være en stor fordel.

Via vores mangeårige erfaring har vi et naturligt fokus på de teorier og modeller, der indgår i vores systematiske analyse af virksomheden. I vores due diligence, vil vi analysere alt fra kontrakter, overenskomster til samtaler med medarbejderne til relationer, profiler, kommunikation, samtaler mv.

Fase 2: Kend jeres målsætning og hvordan I når målet

Resultatet af fase 1 ender med en udførlig rapport med vores anbefalinger. På baggrund af rapporten skal I beslutte, hvilke opgraderinger der skal til for, at I når jeres målsætning. I rapporten vil vi klarlægge jeres styrker og svagheder indenfor de forskellige kategorier. Har I først fået identificeret jeres svagheder, er det muligt at få disse vendt til jeres styrker ved at sætte fokus på, hvad der skal justeres/ændres.

Via vores integrationsmodel på 7 trin vil vi hjælpe jer med at få integreret de forskellige anbefalinger. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i jeres virksomheds målsætning og hjælper jer med at overkomme de forhindringer, vi har fundet.

I som virksomhed ligger inde med nøglen til de rette løsninger for lige præcis jeres virksomhed. Vi har den rette viden, redskaber og kompetencer til at hjælpe jeres virksomhed med at finde de rette strategier/løsninger og integrere disse.

Jeres opgradering kan blandt andet være: 

 • Bedre tilpassede ansættelseskontrakter, personalehåndbøger, personalepolitikker og andre relevante juridiske dokumenter, så de er i overensstemmelse med HR og personalejuraen
 • Uddannelse af relevant personale
 • Sparring af alle ledere
 • Bedre håndtering af procedurer
 • HR og personalejuridiske værktøjer

Fase 3 Opstart og træning

Fase 3 er en afslutning fra vores side og en opstart for jer. Det er essentielt, at I får en god opstart, da det er vigtigt for os, at løsningerne også virker, når vi har forladt jeres virksomhed. Formålet med fase 3 er derfor at sikre, at I fremadrettet kan anvende vores løsninger som en integreret del af jeres dagligdag.

I vil derfor få personalejuridiske kurser, der er skræddersyet til relevante medarbejdere i jeres virksomhed, så de er klædt på til den nye dagligdag. I vil også få udleveret relevante skabeloner og et opslagsværk med information om alt fra et ansættelsesforholds start til det er slut. Vi hjælper jer med at få gang i de nye til tiltag, og er der behov for tilpasninger, vil vi tage disse på opfølgende møder.

Vi er klar til at rykke ud til et afklarende og uddybende møde, uden forpligtelser for nogen parter,
og til at give jer vores syn på den specifikke opgave hos netop jer. Vores timepris er kr. 2.222 ex moms.

Kontakt os her