Fratrædelsesaftaler 2019-10-21T07:18:08+00:00

Fratrædelsesaftalen

Mens alle parter er glade, forventningsfulde og positive ved en ansættelses begyndelse, er dette stort set aldrig tilfældet ved ansættelsesforholdets afslutning. Det gør det naturligvis svært, og det er ikke alle ledere og arbejdsgivere, som ved, hvad de skal stille op, når først beslutningen er truffet om, at et ansættelsesforhold skal afsluttes. Dette alene kan være en begrundelse for at en fratrædelsesaftale nogle gange være at foretrække frem for en almindelig opsigelse. Men der er faktisk mange grunde til hvorfor en fratrædelsesaftale kan være en god ide. Ud fra vores mange års erfaring så er der især følgende fordele ved at indgå en fratrædelsesaftale med en medarbejder.

En fratrædelsesaftale kan som udgangspunkt ikke stille medarbejderen ringere end efter lovgivningen, men der er ofte plads til individuelt tilpassede løsninger til gavn for begge parter.

  • Den er en gensidig aftale.
  • Den opfattes oftere som en pænere afslutning
  • I tilfælde hvor der er dårlig eller manglende kommunikation mellem parterne, opnås der en dialog, og begge parter får en afslutning og kan komme videre.
  • Der kan aftales individuelle vilkår
  • Den kan være med til at mindske en evt. risiko for en retssag vedr. krav om godtgørelse
  • Den kan være tidsbesparende, da I ikke nødvendigvis skal igennem alle de formelle juridiske arbejdsgange.
  • I kan spare penge

Kontakt os gerne for en drøftelse af jeres sag.

Kontakt os her