Kurser 2019-03-01T13:13:57+00:00

Kursus og workshop pakken

Vi ved, at rettidig omhu sparer penge, men er jeres ledere klædt på til at handle rettidigt?

Hvis I gerne vil klæde jer selv og jeres ledere på til selv at kunne løse HR-personalejuridiske udfordringer i en travl hverdag, er denne pakke lige det, I har brug for.

Vi giver jer konkret og relevant viden og værktøjer, som sætter jer i stand til at håndtere enhver HR-personalejuridisk medarbejdersituation.

Når I har gennemført træningsforløbet, vil I blandt andet kunne opnå viden og kompetencer til følgende:

 • Give en korrekt udformet skriftlig advarsel og formidle den på en konstruktiv måde.
 • Vide hvornår en opsigelse er saglig eller usaglig.
 • Udarbejde en korrekt udformet opsigelse og tage selve opsigelsessamtalen.
 • Afholde en konstruktiv sygesamtale.
 • Håndtere en potentiel ubehagelig situation med en medarbejder.
 • Reagere på ”faresignaler” i forhold til medarbejderne.
 • Undgå og forebygge personalesager, der normalt ville kunne komme til at koste virksomheden penge og ressourcer.
 • Specifik viden og kompetencer i forhold til jeres virksomheds ønsker fx alt om sygdom, barsel og ferie.

Vi skræddersyr pakken, så den passer til jeres behov. Den kan omhandle alle emner indenfor HR-personalejura. Workshoppen designer vi ud fra vores erfaring, men også med udgangspunkt i jeres virksomheds eksisterende regelsæt og evt. cases. Ved hjælp af cases vil I blive trænet i forskellige praktiske situationer. Vi har mange års erfaring og deler selvfølgelig ud af vores viden – altid med udgangspunkt i jeres virksomheds behov.

Pakken består af følgende:

 • Afklaring jeres konkrete behov. Dette kan foregå over telefonen/skype.
 • Vi afholder 1 kursus a 3 timers varighed
 • Vi afholder 1 workshop a 3 timers varighed. Workshoppen placeres efter aftale og kan afholdes i forlængelse af kurset eller op til en uge efter kurset.
 • Alle deltagerne får vores E-bog til en værdi a kr. 299 ex moms, som er et HR-personalejuridisk opslagsværk.
 • Vi udleverer relevante skabeloner. Hvis emnet for pakken fx er opsigelse, vil deltagerne få skabeloner til forskellige slags opsigelser.

Hvis det ønskes, kan vi stå for opfølgning i form af sparring eller andet.

Kurset kan sammensættes ud fra følgende emner:

 • Ansættelseskontrakten
 • Regler for funktionærer
 • Advarsler, opsigelse, bortvisning
 • Forskelsbehandling
 • Ligebehandlingsloven
 • Barsel
 • Sygdom
 • Personalepolitikker
 • Ferie
 • Evt. andre emner indenfor HR personalejura

Udbyttet er mest optimalt, hvis der er mellem 8-12 deltagere.

Pakken koster kr. 19.700 ex moms. Prisen er under forsætning af, at virksomheden stiller lokaler til rådighed. Såfremt Lee & Ruskov skal facilitere forløbet, kommer der lokaleleje og forplejning oveni prisen.