Rådgivning 2019-03-06T16:55:18+00:00

Styrk jeres virksomhed indefra!

Vi tilbyder 3 forskellige strategiske rådgivningspakker, der hjælper jer med at styrke jeres virksomhed.

Oprydningspakken:
Opdatering og opgradering af juridiske dokumenter, regelsæt og guidelines:

Vi kan fx hjælpe jer med at opdatere, udforme eller udfase følgende dokumenter:

 • Ansættelseskontrakter
 • Stillingsbeskrivelser
 • Juridiske skabeloner til advarsler, opsigelser, barsel og sygdom mm.
 • Indgåelse af “den komplette ansættelseskontrakt” på alle niveauer
 • Personalehåndbøger
 • Guidelines
 • Personalepolitikker

Læs mere her: http://leeogruskov.dk/juridiske-dokumenter/

Kursus og workshop pakken

Pakken består af følgende:

 • Afklaring af jeres behov via telefon/Skype
 • 1 kursus a 3 timers varighed
 • 1 workshop a 3 timers varighed
 • Vores E-bog som er et HR-personalejuridisk opslagsværk
 • I får udleveret relevante skabeloner. Hvis emnet for pakken fx er opsigelse, vil deltagerne få skabeloner til forskellige slags opsigelser

Hvis det ønskes, kan vi stå for opfølgning i form af sparring eller andet.

Læs mere her: http://leeogruskov.dk/kurser/

Den fulde pakke:
Den HR Juridiske Model:

Pakken indeholder følgende:

 • En analyse af virksomhedens kultur, værdier og virkelighed for at kunne afdække jeres reelle behov ift. at optimere regler, retningslinjer, politikker og kontrakter.
 • Gennemarbejdede, opdaterede og tiptop ansættelseskontrakter.
 • Hjælp til indgåelse af “den komplette ansættelseskontrakt” på alle niveauer.
 • Personalehåndbøger der er overskuelige og har den relevante information.
 • Hjælp til konkret håndtering af komplicerede personalesager fx opsigelsessager.
 • Hjælp til indgåelse af fratrædelsesaftaler.
 • Ledelsesredskaber og værktøjer.
 • HR personalejuridisk viden i form af kurser og workshops.
 • Hjælp og værktøjer til håndtering af syge medarbejdere.
 • Større indblik i jeres virksomheds kultur/DNA.

Læs mere her: http://leeogruskov.dk/den-hr-juridiske-model/

Vi er klar til at rykke ud til et afklarende og uddybende møde, uden forpligtelser for nogen parter,
og til at give jer vores syn på den specifikke opgave hos netop jer. Vores timepris er kr. 2.222 ex moms.

Kontakt os her