Samarbejdsaftaler 2019-03-06T17:03:35+00:00

Samarbejdsaftaler

Juridisk gennemgang og opdatering af samhandelsaftaler

Vi hjælper jer med at gennemgå jeres samhandels- og samarbejdsaftaler. Mange virksomheder har fået udarbejdet samhandelsbetingelser eller salgs- og leveringsbetingelser engang i sin tid, og så har de aldrig siden overvejet, om de stadigvæk er tidssvarende i forhold til der, hvor virksomheden er i dag. Der er også flere virksomheder, der gør brug at alt for generelle aftaler. Aftaler, som ikke er lavet til det specifikke samarbejde. Endelig er der aftaler, som simpelthen ikke tjener sit formål, og dermed ikke beskytter de interesser, som virksomheden har udviklet gennem tiden.

Vi hjælper også med at gennemgå aftaler som er fremsendt til jer af en fremtidig samarbejdspartner. Vi kan hjælpe jer med at gennemskue, om aftalen er til jeres fordel, og såfremt det ikke er tilfældet, kan vi hjælpe med at gøre aftalen mere gensidig.

“Vi mener, at en gennemarbejdet aftale, underskrevet inden samarbejdets begyndelse, er et tegn på gensidig tillid mellem parterne. Det kræver tillid at være åben og lægge alle kort på bordet fra starten af. Begynd derfor altid med tillid og en god aftale.”

Lee & Ruskov

Forhandling af aftaler

Vi hjælper med, assisterer og forestår alle typer af forhandlinger i forbindelse med indgåelse eller genforhandling af alle typer aftaler. En god forhandling er guld værd. Vi tager forhandlinger på skrift, over telefonen eller ved møder. Der er fordele ved alle tre typer af forhandlingsformer. Det der er afgørende er, hvad I vil have ud af det, og hvordan det passer jer bedst at forhandle. Vores udgangspunkt er altid, at begge parter i en forhandling skal have mest muligt ud af et samarbejde.

Vi hjælper også med forhandlingssparring. Vi har god erfaring med at træne folk i selv at fortage forhandlinger. Hvis du er klædt godt på, er du allerede godt i mål.

Udarbejdelse af samhandelsaftaler mv.

Såfremt I skulle stå og mangle en samhandelsaftale, har vi stor erfaring inden for udarbejdelse af aftaler. Vores erfaring er, at en gennemarbejdet aftale betaler sig ind mange gange i løbet af et samarbejde, da begge parter derved kan optimere deres udbytte. Samarbejder uden klare aftaler indebærer den risiko, at parterne ikke samarbejder. På grund af manglede aftaler ender de i stedet med at modarbejde hinanden.

Vi udarbejder:

 • Samarbejdsaftaler
 • Samhandelsaftaler
 • Salgs og leveringsbetingelser
 • NDA aftaler
 • Agent aftaler

Den gode aftale

Vi har mange års erfaring med forhandling, udarbejdelse og gennemgang af mange forskellige typer kontrakter og aftaler, og vi har erfaret følgende:

 • Den gode aftale er en, som tilgodeser begge parter gensidigt.
 • Der er sket en forventningsafstemning mellem parterne.
 • Aftalen er klart og tydeligt formuleret.
 • Aftalen afspejler, at der har været en dialog mellem de to parter.
 • Aftalen indeholder alle de vigtige punkter, som regulerer samarbejdet.
 • Aftalen kan bruges som opslagsværk, hvis en af parterne er i tvivl om, hvorledes en situation håndteres (dette medfører et minimum af konflikter og efterhåndtering).

Vi ved, at det kan betale sig at gøre sig lidt ekstra umage med aftaler, som er store for jer eller med samarbejder, der er længerevarende.

Vi tilbyder en juridisk gennemgang af en samarbejdsaftale, en kontrakt eller en aftale om salgs- og leveringsbetingelser til kr. 3.495 ex moms. (Normalpris kr. 6.999 ex moms).

Kontakt os her