Har du styr på din ansættelseskontrakt?

Lad Lee & Ruskov gennemgå jeres standard ansættelseskontrakt så den lever 100% op til loven.

Ansættelseskontrakten er sammen med personalehåndbogen det juridiske grundlag for samarbejdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, og bør derfor få mindst samme opmærksomhed og omhu, som alle andre kontrakter virksomheden indgår. Ansættelseskontraker er, for de fleste virksomheder, de kontrakter, der løber længst tid. Det kan ikke bare koste penge, hvis kontrakterne ikke er korrekte og fyldestgørende, men det kan også koste en masse tid og tillid, hvis I som virksomhed ikke har styr på det grundlæggende.

Typiske fejl ved ansættelseskontrakter:
 • I har fra starten fået en mangelfuld skabelon fra en eller anden, og derved arbejder I ud fra et forkert grundlag.
 • Lovgivningen har ændret sig uden, at I har været opmærksomme på det.
 • Der er forhold hos medarbejderen eller jer som virksomhed, der har ændret sig, siden medarbejderen blev ansat.
Hvad sker der, hvis I som virksomhed ikke har styr på ansættelseskontrakterne:

Fejl og mangler i en ansættelseskontrakt koster som udgangspunkt 10.000 kr. i godtgørelse pr. ansættelseskontrakt som betaling for brud på ansættelsesbevisloven. Hvis der er skærpede omstændigheder, kan fejlen dog koste op til 20 ugers løn i godtgørelse.

Derudover koster det jer MANGE timer at rette fejlen og tiden til dialogen med fagforeninger eller advokater. Ofte overstiger dette beløb det egentlige krav. Hvad sker der, hvis andre end I opdager fejl og mangler i jeres medarbejderes ansættelseskontrakter:

 1. I skal undersøge, om kravet jf. ansættelsesbevisloven er berettiget. Det vil sige, at I skal sætte jer ind i lovgivningen og evt. retspraksis.
 2. I skal undersøge om fejlen/fejlene har haft betydning, da det er afgørende for godtgørelsens størrelse.
 3. I skal overveje, om medarbejderen har mistet løn, pension etc. på baggrund af fejlen.
 4. I skal forhandle med en advokat eller fagforening. Det er ofte en lang proces frem og tilbage, hvor I skal finde dokumenter mm.
 5. Fejl og mangler i en kontrakt får altid fagforeninger til at gennemgå alle lønsedler bagud, der skal derfor ofte også betales for evt. manglende timer eller tillæg. Har I ikke fundet evt. manglende betalinger, gør de det.
 6. I skal regne på, om fagforeningen har ret i, at I mangler at udbetale div.
 7. I skal efterbetale evt. manglende betaling på baggrund af fejlen.
 8. I skal korrigere fejlen, dvs. I skal lave nye kontrakter til alle medarbejdere med denne/de fejl.
 9. Afslutningsvis skal I betale x antal kroner i godtgørelse.
 10. Bagefter skal I have oprettet jeres ry for ikke at have styr på jeres juridiske forpligtelser overfor medarbejderne.

Vi gennemgår jeres standard ansættelseskontrakt og tilretter den med vores og evt. jeres tilføjelser. I får dermed en ansættelseskontrakt, som lever op til loven og er tilpasset jeres behov. I skal derfor ikke bruge tid på kontrakten, men I får trygheden ved, at I lever op til lovens krav.


 

Normalprisen for vores hjælp er kr. 6.275 ex moms.
Slå til nu og få vores hjælp til kampagnepris
kr. 4.550,- ex moms.

 

Vi er klar til at rykke ud til et uddybende og afklarende møde, uden forpligtelse for nogen parter – og til at give jer vores syn på, hvordan vi kan hjælpe jeres firma