Den nye ferielov – hvad ændrer sig ikke – Del 1 af 4

Den 1. september 2020 træder de nye ændringer til Ferieloven i kraft. I skal dog være opmærksomme på, at overgangsordningen havde betydning for ferie, der blev optjent fra 1. september 2019. Læs mere om dette i næste indlæg. 

Optjening af ferie i den nye Ferielov og ferietillæg

Der optjenes stadig 2,08 feriedag per måneds ansættelse, svarende til 25 feriedage om året. Medarbejderen har stadig ret til at holde ferie, uden at have optjent ferie med løn. Der trækkes stadig 4,8% af månedslønnen per feriedag, der ikke er optjent.

Der udbetales stadig 1 % i ferietillæg af den ferieberettigede løn for medarbejdere, der får ferie med løn.

Sammenhængende ferie i den nye Ferielov

Medarbejderen har stadig ret til at holde 3 ugers sommerferie i ferieperioden, der går fra 1. maj – 30. september. Og til at afholde restferien i 2 perioder af 5 dages varighed.

Varsling af ferie i den nye Ferielov

Kan I ikke blive enige med jeres medarbejdere om, hvornår ferien skal afholdes, har I stadig ret til at varsle ferien afholdt. Hovedferien (sommerferien) skal varsles med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel.

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål, eller I kan læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *