Den nye Ferielov – hvad er mere nyt? Del 4 af 4

Ferie på forskud i den nye Ferielov

Da man ikke længere har optjent ferie på forhånd, når ferieåret starter den 1. september, kan medarbejdere, der fx ønsker at afholde 1 uges efterårsferie i oktober måned, komme til at stå i en situation, hvor de ikke har optjent nok feriedage. Der vil kun være optjent 2,08 feriedage til afholdelse i uge 42, medmindre medarbejderen har overført feriedage fra tidligere.

Arbejdsgiver og medarbejder kan derfor indgå en aftale om, at medarbejderen afholder ferie på forskud. Det skyldige antal feriedage, vil så efterfølgende blive modregnet i optjent ferie eller fratrukket i lønnen, hvis medarbejderen fratræder, inden dagene er optjent. Det er som altid en god ide at indgå en skriftlig aftale om, at man kan holde ferie på forhånd. Det kan gøres i de enkelte tilfælde, eller man kan skrive det ind i ansættelseskontrakten. I har dog ikke pligt til at indgå en aftale om ferie på forskud.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål på mette@leeogruskov.dk eller 61786391, eller du kan læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *