Den nye Ferielov – hvad er nyt? Del 3 af 4 – læs om ferie på forskud i næste indlæg

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at der optjenes og afholdes ferie sideløbende. Optjeningsår og ferieår kommer derfor til at løbe parallelt.

Ferieår og optjeningsår

Fra 1. september 2020 vil ferieåret gå fra den 1. september og slutte den 31. august året efter.

Optjeningsåret vil ligeledes gå fra den 1. september til den 31. august året efter.

Afholdelsesår

Når medarbejderne skal afholde ferie, som er optjent fra 1. september til 31. august, vil de kunne gøre det fra den 1. september og helt til den 31. december året efter (afholdelsesåret). Årsagen til at man har aftalt et længere afholdelsesår er, at man ønskede en større fleksibilitet og at medarbejderne skal have mulighed for at holde den sidst optjente ferie.

Varsling af hovedferie

Man kan ikke længere aftale med medarbejderen, at man kan varsle hovedferie med et kortere varsel end 3 måneder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *