Den nye Ferielov – overgangsordningen og indefrosne feriepenge – Del 2 af 4

Ændringerne i den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men overgangsordningen havde allerede virkning for ferie, der blev optjent fra 1. september 2019.

Oprindeligt var formålet med overgangsordningen dels, at den skal ændre ferieåret til at starte den 1. september i stedet for den 1. maj, og dels at den skal den sørge for, at tidligere optjente feriepenge ”trækkes” ud af feriesystemet, da nogle medarbejdere ellers ville have optjent ret til at afholde 2 x 25 dages ferie i samme ferieår, da man går fra et optjeningsprincip i den gamle Ferielov til et samtidighedsprincip i den nye Ferielov.

Derfor indførte man, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke skulle komme til udbetaling. Grundet coronakrisen blev det dog foreslået i juni 2020, at det skal være muligt at få nogle af de indefrosne feriepenge udbetalt. Lovforslaget er nu vedtaget af folketinget.

Hvad kan der udbetales feriemidler af:

  • Der kan udbetales feriemidler for svarende til op til 3 ugers ferie senest i oktober 2020, hvis medarbejderen har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september til 31. marts 2020 (7 måneder).
  • Har medarbejderen været på orlov uden løn eller været på dagpenge i perioden, vil vedkommende ikke have optjent ret til feriepenge i de pågældende måneder.
  • Har medarbejderen været på deltid og fået supplerende dagpenge, vil vedkommende kun have optjent feriepenge af lønnen og ikke af dagpengene.
  • De indefrosne feriepenge udgør 12,5 % af medarbejderens løn i optjeningsperioden.

Medarbejderen skal selv søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt. Der kan søges via www.borger.dk fra starten af oktober og ind til den 1. december 2020.  Søger medarbejderen ikke, bliver feriepengene stående.

Virksomhederne skal fortsat indberette og indbetale de indefrosne feriepenge efter de nuværende regler. Det betyder, at I senest den 31. december 2020 skal indberette feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler. I skal samtidig beslutte, om feriepengene ønskes afregnet til fonden, eller om I ønsker, at de skal forblive i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder når folkepensionsalderen.

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål på mette@leeogruskov.dk eller 61786391, eller I kan læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *