Den fulde pakke - den personalejuridiske model

Den fulde pakke den personalejuridiske model lee & ruskov

Vi har skabt Den Personalejuridiske Model ud fra vores mange års erfaringer med at rådgive og hjælpe jer.

Formålet med Den Personalejuridiske Model er at hjælpe jer med at lave bæredygtige personalejuridiske strategier, som holder i jeres hverdag.

Den Personalejuridiske Model hjælper jer med at skabe den optimale personalejuridiske strategi med udgangspunkt i jeres virksomheds værdier, DNA og kultur. Vi har erfaret, at det er afgørende for en succesfuld implementering, at regler og retningslinjer udspringer fra virksomhedens DNA. Således bliver de en autentisk del af virksomheden. Det er derfor vigtigt for det gode resultat, at I kender jer selv og jeres medarbejdere.

Modellen består af 3 faser.

 • Fase 1: Kend jer selv
 • Fase 2: Kend jeres målsætning og hvordan I når målet
 • Fase 3: Opstart og træning
Her er nogle af de fordele, du og din virksomhed får ud af et samarbejde med os, hvor vi gør brug af Den Personalejuridiske Model:
 • Gennemarbejdede, opdaterede og tip top ansættelseskontrakter. Vi hjælper med at lave en forventningsafstemning parterne imellem og får skrevet alt, hvad der er vigtigt at få kommunikeret til medarbejderen i ansættelseskontrakten (ud over det, der er et krav jf. ansættelsesbevisloven).
 • Personalehåndbøger. Vi tilpasser jeres personalehåndbøger, så de er overskuelige, og det kun er den relevante information, der står her.
 • Styrket kultur. Via Den personalejuridiske model vil vi gennemgå de forskellige kulturlag.
 • Hjælp til håndtering af komplicerede personalesager. Det kan fx være opsigelsessager, bortvisningssager og advarsler.
 • Personalejuridiske kompetencer. Vi giver jer skræddersyede personalejuridiske kurser, der sikrer, at alle ledere er klædt på til at håndtere enhver personalejuridisk situation.

FASE 1

Kend jer selv
Vi begynder med en personalejuridisk analyse af jeres virksomhed. I vores due diligence, vil vi analysere alt fra kontrakter, personalehåndbøger, de synlige og de ”usynlige” regler.

Analysedelen er essentiel, og det er afgørende, at analysen ikke laves internt i virksomheden, da I vil være farvet af eksisterende viden og erfaringer. Således vil dét, at vi ikke kender virksomheden, være en stor fordel.

FASE 2

Kend jeres målsætning og hvordan I når målet
Resultatet af fase 1 udmunder i en rapport med vores anbefalinger. På baggrund af rapporten skal der laves de opgraderinger, der skal til for, at I når jeres målsætning.
Vi anvender en integrationsmodel for at hjælpe jer med at få integreret de forskellige anbefalinger.

Som virksomhed ligger I inde med nøglen til de rette løsninger for lige præcis jeres virksomhed. Vi har den rette viden, redskaber og kompetencer til at hjælpe jeres virksomhed med at finde de rette strategier/løsninger og integrere disse.

Jeres opgradering kan blandt andet være:

 • Bedre tilpassede ansættelseskontrakter, personalehåndbøger, personalepolitikker og andre relevante juridiske dokumenter, så de er i overensstemmelse med personalejuraen
 • Uddannelse af relevant personale
 • Sparring af alle ledere
 • Bedre håndtering af procedurer
 • Personalejuridiske værktøjer

FASE 3

Opstart og træning
Fase 3 er en afslutning fra vores side og en opstart for jer. Det er essentielt, at I får en god opstart, da det er vigtigt for os, at løsningerne også virker, når vi har forladt jeres virksomhed. Formålet med fase 3 er derfor at sikre, at I fremadrettet kan anvende vores løsninger som en integreret del af jeres dagligdag.

I vil derfor få personalejuridiske kurser, der er skræddersyede til relevante medarbejdere i jeres virksomhed, så de er klædt på til den nye dagligdag. I vil også få udleveret relevante skabeloner og et opslagsværk med information om alt fra et ansættelsesforholds start til det er slut. Vi hjælper jer med at få gang i de nye til tiltag, og er der behov for tilpasninger, vil vi tage disse på opfølgende møder.


 

Indholdet af denne pakke bliver bliver sammensat individuelt i forhold til jeres virksomheds situation og behov. Vi afholder derfor et opstartsmøde, hvor vi sammensætter forløbet ud fra jeres ønsker og behov.

 

Vi er klar til at rykke ud til et uddybende og afklarende møde, uden forpligtelse for nogen parter – og til at give jer vores syn på, hvordan vi kan hjælpe jeres firma