Fratrædelsesaftaler: Hvad, Hvorfor og Hvordan…

Fratrædelsesaftale lee & ruskov

Hvad:

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem jer og en medarbejder, hvor I bliver enige om vilkårene for medarbejderens fratrædelse. Det er stadig jer, der rent juridisk opsiger medarbejderen, I bliver blot enige med medarbejderen om vilkårene. En fratrædelsesaftale kan være den pæne måde at afslutte en ansættelse med en medarbejder på.

Indholdet i aftalen afhænger af den enkelte situation og den enkelte medarbejder. Det er vigtigt, at I har gjort op med jer selv, hvad det er værd for jer at komme af med denne medarbejder. Må det koste noget ekstra og i så fald hvad? Det er i sidste ende jer, som afgør, hvad I gerne vil tilbyde medarbejderen. Nogle medarbejdere vægter fx et længere opsigelsesvarsel højere end en fritstilling. Mens andre hellere vil have en godtgørelse. Det er jer, der bedst ved, hvad det er, jeres medarbejder gerne vil have ud af en aftale.

Hvorfor:

Fratrædelsesaftaler indgås af mange forskellige grunde bl.a. :1) Fordi det er en hurtigere afslutning 2) Fordi det kan være en pænere måde at afslutte på 3) Fordi arbejdsgiver skal dækkes ind juridisk. 4) Fordi det er mere fleksibelt 5) Fordi det er økonomiske mere optimalt. Ofte vil det være en blanding af mindst 2 eller flere af førnævnte punkter.

Ligesom begrundelserne for at indgå en fratrædelsesaftale er forskellige, så er baggrundene herfor også forskellige. Vi har hovedsageligt indgået aftaler på 2 baggrunde. De fleste fratrædelsesaftaler vi har rådgivet om og forhandlet er indgået med langtidssyge medarbejdere, som ikke har kunne komme tilbage på arbejdet, eller hvor tidshorisonten har været meget lang, og hvor arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke har kunne opsige efter 120 dagsreglen. Vi har også indgået en del aftaler på baggrund af uløselige uoverensstemmelser mellem medarbejder og arbejdsgiver. Der kan være mange grunde til, at det ender her, men fælles for dem alle er, at begge parter gerne vil ud af samarbejdet hurtigst muligt med færreste mulige omkostninger (her menes selvfølgelig økonomiske – men faktisk mest menneskelige) for begge parter.

Hvordan:

Hvis det kommer dertil, hvor I har besluttet at en fratrædelsesaftale er vejen frem, så er det en god ide med et møde mellem jer og medarbejderen. Da vi altid anbefaler, at medarbejderen får aftalen godkendt af sin fagforening eller advokat, kan det være en god ide at invitere dem med til møde. Aftalen skal helst godkendes af en kyndig 3. part. Hvis medarbejderen skriver under på en fratrædelsesaftale, som senere bliver kendt ugyldig ved domstolene, risikerer I at komme til at betale en yderligere godtgørelse (ud over den godtgørelse, der evt. er aftalt i fratrædelsesaftalen).

Det vigtigste grundlag for en god fratrædelsesaftale er, at begge parter ”vinder” på aftalen. Den skal altså stille begge parter bedre end en almindelig opsigelse. Det er meget forskelligt, hvilke faktorer som har betydning for den enkelte part, hvilket er endnu en grund til, at et møde er en fordel.

/Mette