Funktionær? To be or not to be…

Funktionær Lee & Ruskov kontrakt

 

Hvis dine medarbejdere er funktionærer, har de disse rettigheder jf. funktionærloven.

Det kan altså godt betale sig at vide, om dine medarbejdere er omfattet af funktionærloven, og det skal selvfølgelig fremgå af deres ansættelseskontrakt.

 • Ret til ferie med løn
 • Løn under sygdom
 • Månedslønnet
 • Opsigelsesvarsler jf. funktionærloven
 • Godtgørelse efter et år ved usalig opsigelse jf. funktionærloven
 • Halv løn under barselsorlov
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse.

For at være omfattet af Funktionærloven, skal medarbejderen være ansat i et tjenesteforhold, arbejde mere end 8 timer i gennemsnittet om ugen og opfylde en af følgende betingelser:

 1. Medarbejderen skal udføre salgs og eller kontorarbejde eller ligestillet lagerekspedition.
 2. Medarbejderen skal udføre arbejde, der består i teknisk eller klinisk bistands-ydelse af ikke håndværks- eller fabriksmæssig art.
 3. Medarbejderen skal udføre arbejde, der udelukkende eller i det væsentligste består i, på arbejdsgivers vegne, at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
 4. Eller medarbejderen skal hovedsageligt udføre arbejde, som beskrevet under 1, 2 og 3.

/Mette