Hønen eller ægget (Kultur eller personalejura – hvad kommer først…)

Hønen eller ægget Lee & Ruskov personalejura

Måden, I som virksomhed vælger at håndtere HR og personalejura på, er direkte afledt af jeres værdier og den kultur som findes – eller som I ønsker skal findes – i jeres virksomhed.

Det er derfor svært at afgøre, hvad der kommer først, og det er endnu sværere at adskille de to ting. Det vil sikkert undre mange, fordi regler er jo regler, og sådan er det… Og det er som sådan også korrekt, men hvordan I vælger at bruge juraen, hvor meget og hvornår – det er op til jer – og det er ofte afgjort af kultur og værdier.

Her kommer vi med et lille eksempel. Hvordan har I det med medarbejderpauser? Fremgår reglerne af jeres personalehåndbog eller ansættelseskontrakt. Er de betalte af jer? Er de skemalagt? Og hvad med de små pauser som drikke-, ryge- og -hyggesnak pauser? Juraen på området er klar, hvis I ikke har overenskomst, fremgår det af arbejdstidsloven, at medarbejderen har ret til en pause efter 6 timers arbejde. Pausens længde skal svare til formålet med pausen. Så er resten ellers op til jer. Det er ofte her, at plejer kommer ind i billedet. “Plejer” kan være en sovepude, men ikke des mindre er den ofte en afspejling af kultur og interne regler.

Så hønen eller ægget? Hvad mener I?

/Mette