Hvad koster en opsigelse i strid med Funktionærloven?

opsigelse i strid med funktionærloven lee & ruskov personalejura

Ifølge Funktionærlovens § 2b koster det arbejdsgiver en godtgørelse at opsige en funktionær.

…såfremt funktionæren har været ansat mere end 12 måneder, og opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i arbejdsgiverens eller medarbejderens forhold. Godtgørelsens størrelse afgøres af anciennitet, alder og ”øvrige” omstændigheder. En funktionær, som bliver usagligt opsagt og på opsigelsestidspunktet er under 30 år, kan få en godtgørelse på op til halvdelen af funktionærens opsigelsesvarsel. Når medarbejderen er fyldt 30 år, kan godtgørelsen være op til 3 måneders løn. En funktionær med mere end 10 års anciennitet kan få en godtgørelse på op til 4 måneders løn, og en funktionær med mere end 15 års anciennitet kan få en godtgørelse på op til måneders løn.

Retspraksis viser, at hvis der ikke foreligger særlige omstændigheder, vil en godtgørelse typisk svare til mellem 1/3 – 2/3 af funktionærlovens maksimale godtgørelsesniveau. Alligevel er der i samtlige af de sager, vi har rådgivet i, blevet rejst krav om den maximale godtgørelse uanset anciennitet og øvrige omstændigheder.

Hvad det vil koste at opsige en funktionær, vil altid være en konkret vurdering af de samlede forhold. Det kan dog altid betale sig at sætte sig ind i loven og praksis.

/Mette