Hvornår skal din medarbejder have en ansættelseskontrakt?

Hvornår skal en medarbejder have en ansættelseskontrakt lee & ruskov personalejura

A. Når medarbejderen er funktionær?

B. Når medarbejderen er over 18 år?

C. Når medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen?

Svaret er C og faktisk ret lige til og meget kompliceret på  samme tid. Ifølge Ansættelsesbevislovens § 1 skal en medarbejder have en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit og er planlagt til at skulle være ansat i mere end 1 måned. (Medarbejderen skal senest have ansættelseskontrakten, når vedkommende har været ansat i 1 måned.) Det lyder jo ret lige til, men det fremgår ikke af loven eller retspraksis, over hvor lang en periode man udregner gennemsnittet på mere end de 8 timer. Dette resulterer I, at såfremt en medarbejder rejser et krav om, at der skulle have foreligget en ansættelseskontrakt, udregnes gennemsnittet henover en periode, som gavner medarbejderen, og ligeledes vil arbejdsgiversiden vælge en periode, som er gunstig for dem. Således kan den periode som regnes ud fra strække sig fra dage til flere måneder. Godtgørelsesniveauet er op til kr. 10.000 for manglende ansættelsesbevis, så det kan godt betale sig at tælle timer på de timelønnede uden kontrakt.

/Mette