Kombineret ansættelsesklausul

Klausuler fra 1. januar 2016

Der er forskellige regler alt efter om klausulen er indgået inden eller efter den 1. januar 2016. Det er reglerne, der gælder for klausuler indgået efter 1. januar 2016, vi kommer ind på her.

Hvad er en kombineret klausul:

Der gælder særlige regler for en kombineret klausul. En kombineret klausul består både af en konkurrenceklausul og en kundeklausul. Det vil sige, at aftaler I en kombineret klausul med jeres medarbejder, må vedkommende ikke acceptere et job i en konkurrerende virksomhed, hvis vedkommende fratræder sin stilling hos jer. Medarbejderen må heller ikke udføre arbejde for jeres kunder, leverandører eller øvrige forretningsforbindelser, når vedkommende fratræder.

Følgende skal være aftalt skriftligt for, at den kombinerede klausul er gyldig:

  • Den skal være aftalt i ansættelseskontrakten eller i et tillæg
  • Medarbejderen skal have en helt særlig betroet stilling – og det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvad der gør, at medarbejderen har en helt særligt betroet stilling.
  • Hvor længe den gælder. Den kan maksimalt gælde i 6 måneder efter fratrædelsen.
  • Hvad kompensationen er. Kompensationen skal minimum være 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af månedslønnen pr. måned (fra og med den 3. til den 6. måned).

Kompensationen for de første 2 måneder skal udbetales som et engangsbeløb, når medarbejderen fratræder, medmindre vedkommende er blevet berettiget bortvist.

Hvis medarbejderen overtræder klausulen:

Hvis medarbejderen overtræder klausulen, skal vedkommende betale en erstatning til jer. I skal kunne bevise, at I har lidt et reelt tab og størrelsen på det. I kan også vælge at skrive i klausulen, at medarbejderen skal betale en konventionalbod, hvis klausulen overtrædes. Boden betales uanset om der er lidt et tab eller ej. Størrelsen på boden er typisk mellem 6-12 måneders løn. Den skal være rimelig, men samtidig også stor nok til, at medarbejderen ikke overtræder klausulen. 

Opsigelse af klausulen

Klausulen kan opsiges med 1 måneds varsel uanset om medarbejderen stadig er ansat hos jer, eller om vedkommende er fratrådt.

Opsiger I klausulen, vil medarbejderen stadig have ret til engangskompensationen, svarende til 2 måneders kompensation, hvis vedkommende fratræder, inden der er gået 6 måneder fra opsigelsen af klausulen.

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål til ansættelsesklausuler på mette@peoplevision.dk eller på 61 78 63 91. I kan også læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *