Konkurrenceklausul

Klausuler fra 1. januar 2016

Der er forskellige regler alt efter om klausulen er indgået inden eller efter den 1. januar 2016. Det er reglerne, der gælder for klausuler indgået efter 1. januar 2016, vi kommer ind på her. Der findes også kundeklausuler og kombinerede klausuler – mere om dem i de næste indlæg.

Hvad er en konkurrenceklausul

En medarbejder, der er omfattet af en konkurrenceklausul, må ikke acceptere et job i en konkurrerende virksomhed, hvis vedkommende fratræder sin stilling hos jer. Er medarbejderen kun omfattet af en konkurrenceklausul og ikke også en kundeklausul, må vedkommende godt udføre arbejde for jeres kunder, så længe de ikke er konkurrenter eller i koncernforbund med en konkurrent.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før en konkurrenceklausul er gyldig:

  • Medarbejderen skal have en helt særlig betroet stilling
  • Medarbejderen har været ansat hos jer i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder

Følgende skal fremgå skriftligt:

  • Hvad der gør, at medarbejderen har en helt særligt betroet stilling
  • Hvor længe klausulen skal gælde (op til 12 måneder)
  • Hvad kompensationen er, hvis klausulen løber i op til 6 måneder:
    • Mindst 40 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned den er gældende. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 16 % af månedslønnen pr. måned (fra og med den 3. til den 6. måned).
  • Hvad kompensationen er, hvis klausulen løber i mindst 6 måneder og op til 12 måneder:
    • Mindst 60 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned den er gældende. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af månedslønnen pr. måned (fra og med den 3. til den 6. måned).

Kompensationen for de første 2 måneder skal udbetales som et engangsbeløb, når medarbejderen fratræder, medmindre vedkommende er blevet berettiget bortvist.

Hvis medarbejderen overtræder klausulen

Hvis medarbejderen overtræder klausulen, skal vedkommende betale en erstatning til jer. I skal kunne bevise, at I har lidt et reelt tab og størrelsen på det. I kan også vælge at skrive i klausulen, at medarbejderen skal betale en konventionalbod, hvis klausulen overtrædes. Boden betales uanset om der er lidt et tab eller ej. Størrelsen på boden er typisk mellem 6-12 måneders løn. Den skal være rimelig, men samtidig også stor nok til, at medarbejderen ikke overtræder klausulen.  

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål til ansættelsesklausuler på mette@leeogruskov.dk eller på 61 78 63 91. I kan også læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *