Kundeklausuler

Klausuler fra 1. januar 2016

Der er forskellige regler alt efter om klausulen er indgået inden eller efter den 1. januar 2016. Det er reglerne, der gælder for klausuler indgået efter 1. januar 2016, vi kommer ind på her. Der findes også konkurrenceklausuler (som vi skrev om i sidste indlæg) og kombinerede klausuler – dem kommer vi ind på i næste indlæg.

Hvad er en kundeklausul:

Hvis I aftaler en kundeklausul med jeres medarbejder, betyder det, at medarbejderen ikke må have forretningsmæssig forbindelse til jeres kunder, leverandører eller øvrige forretningsforbindelse, når vedkommende fratræder.

Følgende skal fremgå skriftligt, for at kundeklausulen gælder:

  • Den skal være aftalt i ansættelseskontrakten eller i et tillæg
  • Hvor længe den skal gælde (op til 12 måneder)
  • Hvad kompensationen er, hvis klausulen løber i op til 6 måneder:
    • Mindst 40 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned den er gældende. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 16 % af månedslønnen pr. måned (fra og med den 3. til den 6. måned).
  • Hvad kompensationen er, hvis klausulen løber i mindst 6 måneder og op til 12 måneder:
    • Mindst 60 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned den er gældende. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af månedslønnen pr. måned (fra og med den 3. til den 6. måned).

Kompensationen for de første 2 måneder skal udbetales som et engangsbeløb, når medarbejderen fratræder, medmindre vedkommende er blevet berettiget bortvist.

Hvis medarbejderen overtræder klausulen

Hvis medarbejderen overtræder klausulen, skal vedkommende betale en erstatning til jer. I skal kunne bevise, at I har lidt et reelt tab og størrelsen på det. I kan også vælge at skrive i klausulen, at medarbejderen skal betale en konventionalbod, hvis klausulen overtrædes. Boden betales uanset om der er lidt et tab eller ej. Størrelsen på boden er typisk mellem 6-12 måneders løn. Den skal være rimelig, men samtidig også stor nok til, at medarbejderen ikke overtræder klausulen. 

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål til ansættelsesklausuler på mette@peoplevision.dk eller på 61 78 63 91. I kan også læse mere i vores E-bog Håndbog i personalejura, der kan købes her https://leeogruskov.dk/#kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *