Kursus- og Workshoppakken

kursus- og workshoppakken Personalejura Lee & Ruskov

Vi giver jer viden og værktøjer, som gør jer i stand til at håndtere enhver personalejuridisk medarbejdersituation.

Der er mange, som udbyder gode personalejuridiske kurser, men vi er ikke mange, som udbyder personalejuridiske workshops.

Vi har erfaret, at for at kunne bruge al teorien fra kurserne, så skal lederne trænes via cases og øvelser. Vi sender ingen ud, før de føler sig sikre og klædt på til at bruge de nye værktøjer i praktiske situationer.

Vi skræddersyr pakken, så den passer til jeres behov. Den kan omhandle alle emner indenfor personalejura. Workshoppen designer vi ud fra vores erfaring, men også med udgangspunkt i jeres virksomheds eksisterende regelsæt og evt. cases. Ved hjælp af cases vil I blive trænet i forskellige praktiske situationer.

Pakken består af følgende:

 • Afklaring af jeres konkrete behov
 • Et kursus a ca. 3 timers varighed
 • En workshop a ca. 3 timers varighed. Workshoppen placeres efter aftale og kan afholdes i forlængelse af kurset eller op til en uge efter kurset (for at sikre at kundskaben er frisk i hukommelsen)
 • Alle deltagerne får vores E-bog til en værdi a kr. 299 ex moms, som er et genialt personalejuridisk opslagsværk
 • Vi udleverer relevante skabeloner. Hvis emnet for pakken fx er opsigelse, vil deltagerne få skabeloner til forskellige slags opsigelser

Kurset kan f.eks. sammensættes ud fra følgende emner:

 • Ansættelseskontrakten
 • Regler for funktionærer
 • Advarsler, opsigelse, bortvisning
 • Forskelsbehandling
 • Ligebehandlingsloven
 • Barsel
 • Sygdom
 • Personalepolitikker
 • Ferie
 • Evt. andre emner indenfor personalejura

 

Pakken koster kr. 19.700 ex moms. Prisen er baseret på, at virksomheden stiller lokaler til rådighed. Såfremt Lee & Ruskov skal facilitere forløbet, kommer der lokaleleje og forplejning oveni prisen.

 

Vi er klar til at rykke ud til et uddybende og afklarende møde, uden forpligtelse for nogen parter – og til at give jer vores syn på, hvordan vi kan hjælpe netop jeres firma