Myter om sygdom

myter om sygdom lee & ruskov personalejura

Medarbejdere, der er syge, er noget, som alle virksomheder oplever.

Vi har igennem vores mange år som rådgivere stødt på mange fejlagtige antagelser omkring forpligtelser og rettigheder under sygdom, både fra arbejdsgivers og medarbejders side. Det er rigtig ærgerligt, at der florerer myter omkring sygdom, da det hindrer et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder, når medarbejderen er syg.

1. Arbejdsgivere må ikke ringe til medarbejderen under medarbejderens sygdom.

Det er ikke korrekt. Som arbejdsgiver eller leder har man ret til at ringe til medarbejderen, medmindre medarbejderen har frabedt sig det. Vi anbefaler, at I kontakter syge medarbejdere, der har været væk i mere end 3-5 dage for at tjekke op på medarbejderen. Såfremt medarbejderen frabeder sig opkald, kan I sende en mail eller andet, såfremt I har arbejdsrelaterede spørgsmål.

2. Arbejdsgiver skal have en lægeerklæring fra medarbejderen for at modtage sygedagpengerefusion.

Såfremt kommunen ønsker en lægeerklæring, indhenter de den selv. En lægeerklæring er altså kun til intern brug.

3. Ved udløb af en lægeerklæring skal medarbejderen komme tilbage på arbejdet.

En lægeerklæring er at betragte som lægens skøn for længden af medarbejderens sygeperiode. De fleste lægeerklæringer i dag er på max. 4 uger, da en læge ofte ikke vil fortage et skøn længere ud i fremtiden. En lægeerklæring med et foreløbigt skøn kan altså kun bruges som en indikator for, hvornår den pågældende medarbejder vender tilbage til arbejdet. Så når en lægeerklæring er ved at udløbe, skal I have fat i medarbejderen og høre, om vedkommende regner med at være klar til den skønnede dato. Såfremt medarbejderen ikke mener, at vedkommende er klar, skal I vurdere, om I ønsker en ny lægeerklæring på jeres regning.

4. Den lovpligtige sygefraværssamtale skal afholdes efter 4 ugers fravær.

Den lovpligtige sygefraværssamtale skal afholdes inden 4 uger fra medarbejderens første fraværsdag. Det betyder, at den kan afholdes i alle dage fra første fraværsdag indtil de 4 uger. Det er altså helt op til jer som arbejdsgivere at vurdere, hvornår det giver mening at afholde sygefraværssamtalen.

5. Sygemelding fra arbejdet er lig med husarrest.

Et spørgsmål vi ofte har fået, er, ”må min medarbejder godt gå rundt nede byen, når vedkommende er syg?” Og det korte svar er ja, det må din medarbejder godt. Vi skal alle have mad, og børnene skal hentes. Et andet spørgsmål er så: ”Må min medarbejder gerne tage i sommerhus i weekenden, når vedkommende er sygemeldt”. Her er det korte svar ja, så længe medarbejderen ikke gør noget for at forhale sygdommen eller forhindre helbredelse. Det kan virke svært at forstå, men specielt for langtidssyge, bliver mange af deres læger anbefalet lidt luftforandring og afslapning.

/Mette