Vores bedste tips til ansættelseskontrakter # 1

Sørg for at alle medarbejdere har en kontrakt. 

Svar ifølge Lee & Ruskov: Det er en god ide at alle medarbejdere får en kontrakt.

Svar ifølge loven: Ifølge Ansættelsesbevislovens § 1 skal en medarbejder have en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit og er planlagt til at skulle være ansat i mere end 1 måned.

Medarbejderen skal senest have ansættelseskontrakten, når vedkommende har været ansat i 1 måned.

Det lyder jo ret lige til, men det fremgår ikke af loven eller retspraksis, hvor lang en periode man udregner gennemsnittet på mere end de 8 timer over. Dette resulterer I, at hvis en medarbejder rejser et krav om, at der skulle have foreligget en ansættelseskontrakt, udregner medarbejderen gennemsnittet henover en periode, som gavner medarbejderen. Ligeledes vil arbejdsgiversiden vælge en periode, som er gunstig for dem. Således kan den periode, som gennemsnittet regnes ud fra, strække sig fra dage til flere måneder.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at spørge os.

/Mette